Trang chủ » Nhung tươi và khô » Nhung nai tươi cắt khoảng tháng 6-7/2014

Nhung nai tươi cắt khoảng tháng 6-7/2014

Advertisements

Cắt trực tiếp tại trang trại như ý, xã hiếu liêm, tỉnh Đồng Nai (thủy điện Trị An)

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: 0933 344 366 – 0917 29 3131

nhung-nai nhung-nai

nhung-nai nhung-nai

Advertisements
%d bloggers like this: