Trang chủ » Nhung tươi và khô » Nhung nai cắt khoảng tháng 8-9/2014

Nhung nai cắt khoảng tháng 8-9/2014

Advertisements

Trang trại đang có nhiều Nai chuẩn bị cắt nhung vào khoảng tháng 8 – 9 / 2014

Cắt trực tiếp tại trang trại nên Quý khách hàng sẽ rất hài lòng và tin cậy

Liên hệ trực tiếp để đặt trước những cặp nhung theo nhu cầu  sử dụng.

Nhung-Nai 1 Nhung-Nai 2 Nhung-Nai 4 Nhung-Nai 5 Nhung-Nai 6 Nhung-Nai 7 Nhung-Nai 8 Nhung-Nai 9 Nhung-Nai 10 Nhung-Nai 11 Nhung-Nai 12 Nhung-Nai 13 Nhung-Nai 14

Advertisements
%d bloggers like this: